واکس مرطوب بر پایه آب بدون اثر فیکس کننده شماره ۴۴ مقاوم به رطوبت

واکس مرطوب بر پایه آب بدون اثر فیکس کننده شماره ۴۴ مقاوم به رطوبت

این واکس جهت مرطوب و براق شدن مو مناسب می باشد مو را حالت نمی دهد.

روش مصرف: مقدار مورد نیاز از واکس را روی موها ریخته و با شانه پخش کنید تا مو شفاف و براق شود.

English Persian